Чужих детей не бывает

Когда речь идет о детях с особыми нуждами, Humanitas не разделяет детей на своих и чужих, на близких и далеких. Мы стремимся помогать детям на всей территории Молдовы, не забывая даже о самых отдаленных районах.

Новые Анены
Дрокия
Комрат
Леово
Орхей

Мы помогаем детям с особыми нуждами интегрироваться в общество, стараемся поддержать морально и материально их семьи и осветить проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с особыми потребностями.

Copilul cu nevoi speciale — egal în demnitate şi drepturi cu ceilalţi copii, cu ceilalţi oameni

De-a lungul anilor Humanitas a fost aproape de problema persoanelor cu CES, a implementat cu succes promovarea drepturilor şi şanselor egale pentru persoanele aflate în dificultate, a elaborat şi a realizat şir de acţiuni de prevenire a excluziunii sociale a persoanelor cu nevoi speciale, implementând un sistem efectiv de asistenţa complexă psihopedagogică şi medico-socială pentru copii/tinerii cu nevoi speciale şi familiilor acestora.

Copiii cu nevoi speciale — parte a viitorului ţării

APDI „Humanitas” — organizaţie lider în promovarea Drepturilor copilului şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; are un rol important în soluţionarea problemelor cu care se confruntă domeniul respectiv; este generator de practici inovatoare. La nivel de comunitate Humanitas a creat un eficient parteneriat social dintre toţi actorii comunitari ce optează pentru o educaţie incluzivă şi o integrare eficientă a copiilor/tinerilor în situaţie de risc.

Toţi suntem diferiţi, dar fiecare dintre noi îşi merită şansa

Sărbătoarea de Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului

1 iunie – Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului este sărbătorită în întreaga lume, fiind, în primul rând, o reamintire pentru adulți a necesității de a respecta drepturile copiilor la viață, educație, odihnă și recreere, la protecția împotriva violenței fizice și psihice, dar și împotriva exploatării muncii copiilor drept condiții necesare formării unei societăți umaniste.

Anul 2010

Sărbătoarea zilei dedicate copilului a fost propusă pentru prima dată în 1925, la Conferinţa mondială pentru bunăstarea copiilor de la Geneva.

Anul 2012

Cea mai simplă modalitate de a sărbători această zi este să petrecem timpul cu copiii în mod plăcut, vesel și relaxant, creând amintiri de preț și consolidând legăturile familiale.

Anul 2013

Dorim tuturor copiilor din lume multă sănătate și o copilărie cât mai fericită!

Anul 2017


Proiectul internațional ,,Social inclusion through segregation?”

 Scopul acestui proiect este investigarea statutului de incluziune în Ucraina și Moldova, în cooperare cu trei universități, reprezentând instruirea cadrelor didactice. Țările participante — Moldova, Ucraina și Suedia.

Întâlnirea în Ucraina. Martie 2019

Intâlniri în Republica Moldova

Vizită de studiu la Centrul — Pilot ORFEU

Vizită de studiu la şcoala auxiliara nr.7

Vizită de studiu la şcoala nr. 6

Vizită de studiu la şcoli incluzive: A. I. Cuza

ONG APDI Humanitas

Întâlniri şi discuţii cu părinţi care au în grijă copii cu dizabilităţi multiple, voluntari care acordă servicii la domiciliu, lectori universitari, politicieni locali,  APL şi ONG-uri

Program cultural

Аctivități realizate de Asociația Humanitas în cadrul proiectului:

”CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI INDERDISCIPLINAR PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE FAMILIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC«

25 august 2017 Masă Rotundă: ”Parteneriate în dezvoltarea serviciilor de cooperare și sprijin comunitar intersectorial pentru consolidarea și păstrarea familiei”

10 septembrie 2017. Seminar: ”Voluntarii – mesageri ai unei noi atitudini față  de persoanele cu dizabilități”

19 septembrie 2017. Seminar:”Familii cu risc social și condiții de ocrotire a acestor familii. Dezvoltarea comportamentului asertiv”.

6 octombrie, 2017. Training: ”Patronat – formă actual a educației în familie a copiilor în situații de risc”

13 octombrie, 2017. Training:”Parteneriat – în asistența complex a familiilor care au în componență copii cu dizabilități”

9 decembrie, 2017. Conferința:”Incluziunea educațională și socială a tinerilor cu dizabilități în învățămîntul superior”

10 decembrie, 2017. Flashmob: ” Drepturile omului sunt  şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi”

30 ianuarie, 2018. Seminar de instruire a voluntarilor:”Diseminarea bunelor practici  în domeniul muncii de voluntariat pentru asistența complexă a familiilor în dificultate».

22 februarie, 2018. Masă Rotundă: ”Parteneriate pentru asigurarea serviciilor sociale familiilor în situații de risc”

6 aprilie, 2018. Conferința finală a proiectului: ”Consolidarea parteneriatului inderdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situații de risc”.

27aprilie, 2018. Conferința finală a proiectului: ”Consolidarea parteneriatului inderdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situații de risc”.