Prezentarea generala

Pe parcursul a 22 de ani de activitate Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS din Moldova (înregistrată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 19 decembrie 1991, nr. 703) îşi implementează cu succes scopul de promovare a drepturilor şi şanselor egale pentru persoanele cu dizabilităţi pentru consolidare eforturilor tuturor factorilor acestora; militează pentru renovarea serviciilor psihopedagogice şi sociale, accentul fiind pus pe asistenţa în comunitate; caută alternativele instituţionalizării în cadrul  unui sistem unitar de protecţie a copiilor şi adulţilor, un rol prioritar acordându-se familiei.

HUMANITAS este o organizaţie lider în elaborarea, promovarea şi realizare la nivel naţional a principiilor normalizării, integrării şi incluziunii. La nivel de comunitate a creat un eficient parteneriat dintre toţi actorii comunităţii care optează pentru o integrare eficientă a copiilor/tinerilor în situaţie de risc şi prevenirea excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Asociaţia HUMANITAS îşi coordonează acţiunile cu politica statului în aspectul drepturilor omului atât în plan intern, cât şi în plan internaţional, prin aceasta urmărindu-se obiectivul major de reconsiderare a atitudinii şi mentalităţii societăţii faţă de persoanele aflate în dificultate.

Echipa APDI a participat la realizarea Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova.

APDI HUMANITAS cu sediul de pe str. Butucului nr. 10 a fondat Centrul Multidisciplinar pentru Prevenirea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Dizabilităţi unde îşi desfăşoară activităţile cu programe de informare, documentare/cercetare, instruire a voluntarilor, părinţilor, profesorilor, ONG; consiliere şi servicii psihopedagogice şi sociale la domiciliu pentru familiile care au în componenţă copii cu dizabilităţi multiple.

În perspectivă, Asociaţia HUMANITAS îşi propune multe, frumoase şi consistente proiecte în promovarea şi implementarea strategiilor naţionale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi; crearea parteneriatelor pentru dezvoltarea educaţiei incluzive.