Obiective

  • Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de intelect. Implementarea, la nivel naţional, a principiilor normalizării, integrării şi incluziuni.
  • Organizarea seminarelor, trening-urilor, meselor rotunde, conferinţelor, matineelor tematice, programelor Radio şi TV, axate pe prevenirea excluziunii sociale, acceptarea diversităţii, includerea şi valorizarea egală a tuturor copiilor.
  • Reprezentarea intereselor familiilor care au în grijă copii cu dizabilităţi şi influenţarea politicilor statale în domeniul respectiv – „Lobbing Advocacy”.
  • Participarea la elaborarea unui Plan naţional de Acţiuni pentru politica din domeniul dizabilităţii.
  • Efectuarea cercetărilor socio-demografice în domeniul dizabilităţii.
  • Elaborarea materialelor informative cu referire la dezvoltarea şi implementarea serviciilor alternative pentru ameliorarea calităţii vieţii persoanele cu dizabiltiăţi.
  • Organizarea cursurilor de pregătire profesională a voluntarilor şi personalului implicat în educaţia integrată/incluzivă.
  • Implementarea conceptelor moderne de asistenţă complexă psihopedagogică şi medico-socială pentru copii/tineri cu dizabilităţi şi integrarea lor în integrarea lor în comunitate.

HUMANITAS este o organizaţie lider în elaborarea, promovarea şi realizarea la nivel naţional a principiilor normalizării, integrării şi incluziunii. La nivel de comunitate, a creat un parteneriat eficient dintre actorii comunităţii care optează pentru integrarea şi incluziunea socio-profesională a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi, prevenind astfel excluziunea persoanelor aflate în dificultate.

APDI HUMANITAS este fondatorul Centrului Multidisciplinar pentru Prevenirea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Dizabilităţi (structura centrului se anexează).

În prezent, APDI HUMANITAS îşi propune crearea Centrului de Recuperare Complexă Psihopedagogică şi Medico-Socială a copiilor cu dizabilităţi multiple şi asociate.