Proiecte realizate

1999-2000  Colaborarea Flandra-Moldova (Belgia) Fondarea primului Centru de Zi şi Activităţi pentru Persoanele cu Dizabilităţi de Intelect.

2002-2004 Societate pentru Toţi (NFU-Norvegia).

2003-2004  Servicii Psihopedagogice şi Medico-Sociale  (PPMS) pentru copii cu dizabilităţi aflaţi în grija părinţilor. SOROS – Moldova.

2005-2006  Prevenirea excluderii sociale a Persoanelor cu Dizabilităţi, SOROS – Moldova.

2005-2006  Suport pentru Părinţi (CHIA, FUB, RBU (Suedia), Motivaţie – Moldova, Humanitas – Moldova, Motivaţie-România.

2007-2009  Centru-Model pentru recuperarea complexă psihopedagogică şi medico-socială a copiilor cu dizabilităţi multiple. JANIVO şi CORDAID (Olanda).

2008-2011  Proiectul „Tempus ETF-JP-00471 Profesionalizarea Învăţământului în Asistenţa Socială. Parteneri din Moldova; Universităţi din România, Italia, Spania, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Marea Britanie (expert naţional).

2010           Fondadrea Centrului Multidisciplinar pentru Prevenirea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Dizabilităţi.

2011-2012  Proiectul MOLDINCLUD (proiect Tempus 158980-2009) pentru organizarea Formării Continue în domeniul Educaţiei Incluzive (elaborarea suportului de curs: Psihopedagogia corecţională).

2011           Activităţi în cadrul Programului comun  al Consiliului Europei şi UE privind Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova”.

2012           Social inclusion of people with special needs through the development of a family – multidisciplinary team – community partnership. Moldova – Royal Norwegian Embassy.

2011-2014  Proiectul de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă:  Asistenţa psihopedagogică a copilului cu dizabilităţi şi a familiei în condiţiile educaţiei integrate, AŞM, nr. de înregistrare 488 INST, din 12.01.2011.

2012-2014  Universităţile: UPPSALA (Suedia), M. Dragomana Kiev (Ucraina), „Ion Creangă” Chişinău (Moldova).

2012-2013  Human resources in poverty and disability. A family perspective. Universităţile: UPSSALA (Suedia), Kiev (Ucraina), UPS „Ion Creangă” Chişinău (Moldova)