Contacte

Adresa: str. Butucului 10, Chisinau, Republica Moldova, MD-2060.
Telefon/Fax: +373-2263-7416
E-mail: apdi@humanitas.md

BANCA COMERCIALĂ „MOLDINDCONBANK” S.A.
Filiala „Centru” mun. Chişinău
IBAN: MD49ML000000222452500972
Codul băncii MOLDMD2X309
Str. Armenească, 38
Cod fiscal 1017620003190