Copilul cu nevoi speciale — egal în demnitate şi drepturi cu ceilalţi copii, cu ceilalţi oameni

De-a lungul anilor Humanitas a fost aproape de problema persoanelor cu CES, a implementat cu succes promovarea drepturilor şi şanselor egale pentru persoanele aflate în dificultate, a elaborat şi a realizat şir de acţiuni de prevenire a excluziunii sociale a persoanelor cu nevoi speciale, implementând un sistem efectiv de asistenţa complexă psihopedagogică şi medico-socială pentru copii/tinerii cu nevoi speciale şi familiilor acestora.

Copiii cu nevoi speciale — parte a viitorului ţării

APDI „Humanitas” — organizaţie lider în promovarea Drepturilor copilului şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; are un rol important în soluţionarea problemelor cu care se confruntă domeniul respectiv; este generator de practici inovatoare. La nivel de comunitate Humanitas a creat un eficient parteneriat social dintre toţi actorii comunitari ce optează pentru o educaţie incluzivă şi o integrare eficientă a copiilor/tinerilor în situaţie de risc.

Toţi suntem diferiţi, dar fiecare dintre noi îşi merită şansa