Proiectul “PARTENERIATUL INTERDISCIPLINAR PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE FAMILIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC”.

Focșa Tatiana -expert în Cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Savciuc Aliona-managerul proiectului “PARTENERIATUL INTERDISCIPLINAR PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE FAMILIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC”.
Vice-președinte APDI Humanitas
Liderul Școlii Mamelor.

Haraz Svetlana-Șef catedră Asistență Socială, “Nicolae Sali”, lector universitar (ULIM)
Studii universitare de masterat “Studii avansate în Asistență socială și expertiza socială” (în colaborare cu Universitatea CUNY, SUA)