Proiectul «PARTENERIATUL INTERDISCIPLINAR PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE FAMILIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC».

Focșa Tatiana -expert în Cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Savciuc Aliona-managerul proiectului «PARTENERIATUL INTERDISCIPLINAR PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE FAMILIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC».
Vice-președinte APDI Humanitas
Liderul Școlii Mamelor.

Haraz Svetlana-Șef catedră Asistență Socială, «Nicolae Sali», lector universitar (ULIM)
Studii universitare de masterat «Studii avansate în Asistență socială și expertiza socială» (în colaborare cu Universitatea CUNY, SUA)