Cosolidarea parteneriatului dintre APDI şi APL Călăraşi

Consolidarea parteneriatului dintre Direcția Asistență Socială şi Protecția Familiei, Şef Direcţie raionul Călăraşi Tudor Enachi şi Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas din Moldova în cadrul propiectului: Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc

Continue reading

Cosolidarea parteneriatului dintre APDI şi APL Orhei

Consolidarea parteneriatului dintre Direcția Asistență Socială şi Protecția Familiei, Şef Direcţie raionul Orhei Ion Racu şi Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas din Moldova în cadrul propiectului: Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc

Continue reading

Cerere de ofertă

APDI Humanitas
solicită oferte pentru organizarea
a taberei de vară pentru copii aflaţi în situaţii de risc

 

În vederea implementării obiectivelor sale, APDI Humanitas preconizează să organizeze o tabără de vară pentru copii în situaţii de risc din regiunea Călăraşi şi Orhei pe parcursul lunii iulie-august 2017, în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc” implementat Asociaţia Obştească „Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas” în cadrul proiectului regional „Asistenții sociali în colaborare pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea estică”. Proiectul este susținut financiar de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și realizat în parteneriat cu Asociația de Nursing din Republica Moldova și Hilfswerk Austria International, după cum urmează:

  • serviciilor de cazare și alimentare pentru copii, în scopul desfășurării activităților taberei de vară pentru copii.
  • servicii de cazare;
  • servicii de alimentare;
  • spațiu pentru desfășurarea activităților comune.

Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:
Rezultatele așteptate:
Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de APDI HUAMNITAS în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi APDI) pentru perioadele solicitate.
Criteriile de selectare:
Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:
Cerințe față de condițiile de cazare:

  • cazare și condiții adecvate de ședere pentru copii;
  • 3 mese complete pe zi și 2 gustări, somn, excursii, sport
  • alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

Oferta financiară
Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:
Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
Oferta financiară în care se indică prețurile în MDL pentru o unitate (cameră/persoană), cu aplicare TVA la cota zero. Beneficiarul va prezenta prestatorului câștigător setul de documente confirmative pentru livrările cu aplicarea TVA la cota zero. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
Ofertele vor fi expediate prin e-mail la apdi@humanitas.md sau direct la sediul APDI HUMANITAS (str. Butucului 10, MD-2060, mun. Chișinău, Republica Moldova).
APDI HUMANITAS își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.
Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, APDI HUMANITAS va oferi o scrisoare de garanție.
Doar compania selectată va fi contactată.
Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să ne contactați:
Aliona Savciuc, Manager de Proiect
APDI Humanitas
tel:(373) 22 637416
mob: (373) 69771346/69058406
fax: (373) 22 637416
e-mail: apdi@humanitas.md